Общи условия за използване сайта на фирма ЕЛ Ди Джи ООД:

Моля прочетете внимателно условията за използването на сайта на фирма Ел Ди Джи ООД и предлаганите от нея услуги!

Настоящият сайт е собственост на фирма Ел Ди Джи ООД с ЕИК 131398076 и прилежащите общи условия уреждат взаимоотношенията между посетителите на сайта и собственика. Общите условия към сайт www.ldg-bg.com представляват своеобразен договор между посетителите на сайта и фирма Ел Ди Джи ООД, който описва правата и задълженията на двете страни и дава правото на посетителите да използват предлаганата информация и услуги за лични, нетърговски цели.

Използвани понятия и дефиниции:

 • - Ел Ди Джи ООД (наричана в настоящия документ LDG, Фирмата, Доставчика) е фирма, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131398076, регистрация по ДДС BG131398076 и адрес на управление гр. София, жк Лагера бл. 53, вх. Б, ет. 6, ап. 40
 • - Интернет страница (наричана още Сайт или Страницата) – корпоративна интернет платформа, създадена и администрирана от фирма Ел Ди Джи ООД, достъпна на адрес www.ldg-bg.com. Сайтът предоставя безплатен достъп на потребителите до публикуваната на всички прилежащи към него страници с информация.
 • - Потребител на Сайта (наричан още Потребителя, Ползвателя, Посетителя или Клиента) – всяко лице, което е получило достъп до Сайта, запознало се е и се е съгласило с условията на негово използване, информира се, коментира, подава запитвания или го използва по друг начин.
 • - IP адрес – уникален идентификационен номер, с който се асоциира устройството, от което е осъществен достъп до Сайта или интернет страница, която позволява локализирането му в глобалната интернет среда.
 • - Електронен адрес – посочените от LDG и Потребителя пощенски кутии
 • - Страни – Ел Ди Джи ООД и Потребителя на сайта
 • - Директен маркетинг – рекламни или друг вид съобщения, които предлагат стоки и услуги на Фирмата по поща, телефон или друг директен начин
 • - Електронна препратка – връзка, обозначена на страницата на Ел Ди Джи ООД, която автоматично препраща Потребителя към друга интернет страница или информационен ресурс
 • - Злонамерена намеса или атаки на трети лица – действия/бездействия на лица извън фирма Ел Ди Джи ООД, които са в противоречие с приетите правила на интернет етиката или нанасят вреда на лица. Това може да са: проникване в сървъра, кражба на данни, изпращане на нежелани електронни съобщения (spam, junk mails), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, възползване от недостатъци в системата, за да се добие информация или да се получи облага с лична цел, изпращане или предизвикване на инсталация на „вируси“ или системи за дистанционен контрол и др. действия, които могат да се тълкуват като престъпление или административно нарушение спрямо действащото законодателство.

Фирма Ел Ди Джи ООД предоставя свободен, безплатен достъп до информацията, публикувана в интернет страницата си, както и до онлайн услугите, които предлага (изпращане на запитване , регистрация за получаване на електронни съобщения като newsletter и др.). С посещението на Сайта, Потребителя се съгласява да спазва описаните Условия, които включват:

 • - достъп до публикуваната информация и информационните ресурси – текстове, графики, аудио и видео материали и др.
 • - достъп до възможните инструменти за търсене в Страницата
 • - възможност за изпращане на запитвания или други електронни съобщения до LDG
 • - възможност за регистриране/ оттегляне на съгласие за получаване на информационен newsletter
 • - достъп до линкове към социалните мрежи на Ел Ди Джи ООД или други публикувани информационни ресурси и препратки от Страницата на фирмата

Фирма Ел Ди Джи ООД не носи отговорност за:

 • - пълнотата, грешките или пропуските, допуснати от Доставчици и трети страни, предоставили информацията, публикувана в Страницата
 • - изтриване, липса на възможност за предлагане или запазване на настройки на потребителя
 • - невъзможност да се осигури достъп до информацията, поместена с интернет страницата
 • - пропуснатите ползи или нанесени вреди поради невъзможността да се използват предлаганите услуги
 • - смущения, осигуряващи достъпа до Страницата
 • - интерпретиране на публикуваната в Сайта информация от страна на Ползвателя;
 • - при непълнота или неточност в информацията на други интернет страници, към които Сайтът е задала препратки
 • - възникнали неприятни последици или вреди, свързани по какъвто и да е начин с достъпа или употребата на www.ldg-bg.com
 • - промени или изтриване на публикациите в Сайта
 • - вируси възникнали в следствие на злонамерена намеса или атаки на трети лица

предизвикани поради технически причини, софтуерни или хардуерни проблеми, достъп по Интернет и др.

Политика на конфиденциалност и авторски права:

Цялата информацията, поместена на страниците на Сайта (в това число статии, прикачени файлове, визуални изображения, документи, линкове и др.) представлява търговска тайна.Фирма Ел Ди Джи ООД не е съгласна тя да се разпространява в цялост или частично, без изричното съгласие на LDG, освен за използване на Сайта, което е в съответствие с настоящите Общи условия.

Съдържанието на Страницата, подредбата, структурата, всички поместени материали, бази с данни и ресурси са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и са изключителна собственост на Ел Ди Джи ООД и на съответните посочени лица/ фирми, предоставили правото на ползване на LDG. Посетителите на сайта не могат да изтриват, копират, възпроизвеждат, разпространяват или използват по друг начин публикуваната информация, без изричното писмено съгласие на фирма Ел Ди Джи ООД.Свободният достъп до сайта не представлява разрешение за извършване на описаните по-горе действия и ще се тълкуват като нарушение авторските права на фирма Ел Ди Джи ООД по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Ел Ди Джи ООД има право да променя публикувана информация, документация, дизайн, технология и вид на предлаганата информация и услуги, фотографски и графични и др., без предварително известяване на Потребителя на Сайта.

Публикуваните на страницата на LDG Общи условия за използване на интернет страница www.ldg-bg.com се състоят от всички клаузи, които ги съставят.Невъзможността за позоваване на някоя от посочените точки, не представлява отказ от тези условия.Липсата на валидност на някоя от клаузите не води до невалидност на останалите клаузи.

Политика за бисквитки
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Политика за бисквитки.