Катодни отводители – мълниите и пренапреженията вече не са заплаха за имуществото ни

03.09.2021

Неизменна част от съвременния начин на живот е интензивната употреба на електроника. Голяма част от ежедневните ни задачи и ангажименти са свързани с употребата на електрически уреди, което от своя страна увеличава необходимостта от тяхната по-добра и навременна защита. Консуматорите в електрическата инсталация (електронно оборудване, домакински уреди и др.) са изложени на рискове от пренапрежение в електрозахранващата мрежа, като приблизително 1/3 от повредите на електронните компоненти се дължат именно на пренапрежения.

Пренапреженията са непредсказуеми и поставят в риск човешкия живот, имущество и функционирането на бизнеса. Основните им причинители са мълниите. Всяка година над 8 милиона мълнии удрят земята, като в България приблизителният им брой е около 10 мълнии на квадратен километър. Този вид пикови пренапрежения могат да проникнат в сградните инсталации през всеки тип тоководеща връзка, дори когато няма директно попадение върху разпределителната мрежа.

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

Катодните отводители, наричани още аресторни защити, са надеждна защита на електрическото оборудване от пренапрежения, причинени от мълнии и преходни пикове. Те пренасочват излишните токове към техния източник или към земята и по този начин предпазват уредите от повреда.

В зависимост от големината на сградата, катодните отводители могат да бъдат инсталирани в главното табло, в етажното, в крайно разпределително табло или във всяко едно от посочените.

В зависимост от местоположението на таблото, в което ще бъде инсталиран, възможното въздействие и необходимата защита, катодните отводители са няколко типа:

  • Тип 1 - на входа на главното табло (ако в сградата или на разстояние ≤50 m има гръмоотвод);
  • Тип 2 - на входа на всяко етажно табло;
  • Тип 3 - в близост до чувствителен товар.

В големите сгради, където има чувствително оборудване, е необходимо да се инсталират катодни отводители от всичките 3 типа, независимо дали сградите разполагат с гръмоотвод.

Главно табло: Жилищни сгради In ≤ 125A Обществени сгради In ≤ 400A Индустриални сгради In ≥ 400A
много висок риск - сгради с гръмоотвод, с метална конструкция, с изолирана локация или във висока планина T1+T2 / 12.5kA T1+T2 / 25kA T1+T2 / 25kA
висок риск - сгради с локация извън града, в близост до водна повърхност, дървета или гръмоотводи T1+T2 / 8kA T1+T2 / 12.5kA T1+T2 / 25kA
нисък риск - сгради в града, локация сред равнини T2 / 40kA T1+T2 / 12.5kA T1+T2 / 12.5kA
Етажни разпределителни табла: T2 / 20kA T2 / 20kA T2 / 40kA
В близост до чувствително оборудване: T3 - разклонители, контакти T3 - разклонители, контакти T3

Изборът на подходящ катоден отводител може и да изглежда трудна задача, но всъщност следването на няколко основни стъпки улеснява решението:

Типът на заземителната инсталация също е важен при избора и монтажа на катодните отводители - TT/TN-S или TN-C.

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

В Ел Ди Джи ще намерите продуктови решения за защита на Вашето имущество на водещите производители Legrand, ABB, Schneider Electric…

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

Още новини

01.10.2021
ПРОМОЦИЯ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Уважаеми партньори, Представяме Ви продуктите от промоцията ни за месец ОКТОМВРИ! Не изпускайте да се възползвате от нашите предложения.

28.09.2021
Дефектнотокова защита (ДТЗ): Кой тип е подходяща за нашата електроинсталация – тип AC, тип A или тип F?

Често се случва, поглеждайки продуктовия

03.09.2021
Катодни отводители – мълниите и пренапреженията вече не са заплаха за имуществото ни

Неизменна част от съвременния начин на

Политика за бисквитки
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Политика за бисквитки.